Hydraulisylinterin testaus

Kuinka hydraulisylinteri testataan?

Hydraulisylinterin testaamisen tarkoituksena on todentaa huolto- ja korjaustoimenpiteiden onnistuminen. Hydraulisylinteri tulee aina testata ja koeponnistaa huollon ja korjauksen jälkeen ennen asentamista käyttökohteeseen, jotta vältyttäisiin turhalta asennustyöltä, mikäli sylinteri syystä tai toisesta vuotaisi.

Mikäli kyseessä on juuri kasattu sylinteri ja kasauksessa on käytetty lukiteliimoja, täytyy odottaa vähintään 30 min, että lukiteliima on kuivanut, jonka jälkeen sylinteri voidaan testata ja koeponnistaa.

Testaaminen onnistuu seuraavaa perusohjetta noudattaen:

  • Laitetaan letkut kiinni sylinteriin.
  • Syötetään öljyä aluksi hiljaa ja ajetaan edestakaisin pieniä matkoja, että saadaan ilma pois sylinteristä.
  • Tämän jälkeen vapautetaan miinus- / B-kanava ja paineistetaan plus- / A-kanava. Katsotaan, ettei hitsisaumat, tiivisteet tai kierteet vuoda mistään kohtaa.
  • Seuraavaksi vapautetaan plus- / A-kanava ja paineistetaan miinus- / B-kanava. Katsotaan, ettei hitsisaumat, tiivisteet tai kierteet vuoda mistään kohtaa.
  • Lopuksi vapautetaan paine sylinterin molemmista kanavista.
  • Otetaan sylinteri penkistä irti, asennettaan se koneeseen ja lähdetään töihin.

Hydraulisylinterin testausta suoritettaessa turvallisuus on ensisijaisen tärkeässä asemassa, mutta korostuu myös kaikissa työvaiheissa. Muista aina pitää huoli, että sylinteritöitä tehdessä päälläsi on asianmukaiset suojavarusteet, eli vähintään suojalasit sekä turvakengät.

Näytä kaikki artikkelit

Phone

Hämeenlinna:

03 345 43 20

Vuorela:

017 265 7090