Hydraulisylinterin ennakoiva kunnonvalvonta luo säästöjä ja tehokkuutta toimintaan

Hydraulisylinterin ennakoiva kunnonvalvonta luo säästöjä ja tehokkuutta toimintaan

Hydraulisylinteri on kriittinen osa työkoneessa, sillä sen avulla työkoneen moottorin tuottama hydraulienergia muutetaan liikkeeksi ja voimaksi. Hydraulisylinteri toimii ikään kuin työkoneen lihaksena ja luo koneen liikkeen. Hydraulisylinteri on suunniteltu kestämään pitkään, ja sen tulee olla luotettava sekä turvallinen.

Kuitenkin työmaalla käytössä hydraulisylinteri joutuu koville – epäpuhtaudet, äärimmäiset olosuhteet sekä sylinteriin kohdistuva voimakas käyttö voivat aiheuttaa sylinteriin odottamattoman vian – siitä huolimatta, kuinka vahvaksi ja kestäväksi sylinteri on suunniteltu ja tehty.

Hydraulisylinterin yllättävä rikkoutuminen, vuoto tai muu huoltoa vaativa vika saattaa tulla melkoisen kalliiksi. Hydraulisylinterin ollessa käyttökelvoton ja prosessin seisoessa ja odottaessa sylinterin korjausta tai uutta sylinteriä voi seisaus tulla kustantamaan jopa 50 000 euroa per tunti. Mikäli puhutaan koko laitoksen alasajosta, voi sylinterin rikkoutumisesta aiheutua jopa miljoonien eurojen menetyksiä päivätasolla.

Fiilis Kaivuri

Hydraulisylinterin ei tarvitse rikkoutua

Hydraulisylinterin ei  kuitenkaan tarvitse rikkoutua, sillä yllättävät sylinteriviat on mahdollista estää. Hydraulisylinterin ennakoivalla kunnonvalvonnalla eli LEO:lla (Lifecycle Efficiency Online) voidaan valvoa työkoneen hydraulisylinterien kuntoa ja toimintaa. Mikäli niiden toiminta poikkeaa normaalista, ennakoiva kunnonvalvonta varoittaa tilanteesta. Näin voidaan mahdollistaa työkoneiden häiriötön toiminta.

LEO boksi sylinterissä 2

Miten ennakoiva kunnonvalvonta toimii?

Ennakoiva kunnonvalvonta eli LEO kerää dataa hydraulisylinterin tai -sylinterien antureista ja muuttaa datan tiedoksi, joka on helposti hyödynnettävässä muodossa.

LEO vertaa sylinteristä saatavaa käyttödataa laskettuun teoreettiseen käyttöaikaan ja ennustaa hydraulisylinterin jäljellä olevan elinajan. Ennakoivalla kunnonvalvonnalla on siis mahdollista laskea hydraulisylinterin elinaika. Näin sylinterin huolto tai vaihto voidaan etukäteen suunnitella sekä aikatauluttaa eikä sylinterin odottamatonta rikkoutumista pääse syntymään.

Ennakoiva kunnonvalvonta myös kertoo, missä kohtaa hydraulisylinterin kriittinen komponentti on. Näin rikkoutuneen tai vaurioituneen hydraulisylinterin paikallistaminen  helpottuu ja hydraulisylinterin korjaaminen ja vaihto nopeutuvat.

Ennakoivan kunnonvalvonnan lisäksi LEO hyödyttää käyttäjäänsä myös tiedolla, joka kertoo, miten konetta on käytetty ja millaista käyttöä hydraulisylinterit ovat kokeneet. Tällaisen tiedon avulla voidaan muuttaa esimerkiksi toimintatapoja ja vähentää hydraulisylintereihin kohdistuvaa kuormitusta.

Yksittäisen työkoneen visualisoitua dataa voi tutkia ja analysoida puhelimeen asennettavan apin kautta tai vaihtoehtoisesti useamman koneen ollessa kyseessä kirjautumalla verkkoportaaliin.

LEO Läppärissä

 Miksi ennakoiva kunnonvalvonta kannattaa?

Ennakoivalla kunnonvalvonnalla on positiivinen vaikutus liiketoimintaan. Ennakoinnilla ja ennakoivilla huoltotoimenpiteillä on mahdollista parantaa kannattavuutta, sillä työntekoa eivät keskeytä odottamattomat häiriöt.

Ennakoivalla kunnonvalvonnalla on mahdollista

  • saada dataa työkoneesta tai -laitteesta sekä sen käytöstä
  • ennakoida ja suunnitella hydraulisylinterien toimintaa ja huoltotoimenpiteitä
  • välttää keskeytyksiä työssä
  • parantaa asiakastyytyväisyyttä
  • pysyä kilpailijoita edellä
  • päästä käsiksi reaaliaikaisiin tietoihin mm. hydraulisylinterien paineesta, liikkeestä  ja liukumatkasta – kaikki tietoja, jotka auttavat myös tuotekehitystä
  • luoda matalampia tuotantokustannuksia
  • hyödyntää ongelman jälkeistä tietoa (apua ongelmien, onnettomuuksien ja virheiden juurisyiden selvittämiseen ja analysointiin)
  • monitoroida ja optimoida tehokkuutta.

Ennakoivan kunnonvalvonnan eli LEO:n voi asentaa lähes kaikkien valmistajien sylintereihin, jolloin esimerkiksi tietyn työmaan kaikkien koneiden sylintereistä saadaan kerättyä ja analysoitua dataa keskitetysti yhdestä järjestelmästä. Ennakoivan kunnonvalvonnan voi asentaa joko sylinterin valmistusvaiheessa tai esimerkiksi jälkiasennuksena huollon yhteydessä.

Näytä kaikki artikkelit

Phone

Hämeenlinna:

03 345 43 20

Vuorela:

017 265 7090