Yksittäisen hydraulisylinterin valmistus

Tiesithän, että HL-Hydraulicsilla onnistuu myös yksittäisen sylinterin tai piensarjan valmistus? Nimittäin mitä tulee hydraulisylintereihin ja niiden kanssa puuhaamiseen, on meillä aina tavoitteena olla täyden palvelun kumppani. Olemmekin vuosien varrella saaneet olla mukana ratkomassa toinen toistaan mielenkiintoisempia hydraulisylinteriongelmia, joista kaikki eivät ole suinkaan liittyneet niiden korjaukseen tai kunnostamiseen. Joskus nimittäin eteen saattaa tulla tilanne, jolloin iskee tarve yksittäiselle sylinterille tai muutamalle sellaiselle, ja me olemme toki valmiina auttamaan tällöinkin!

Tarve yksittäiselle sylinterille voi tulla yllätyksenä, tai se voi olla tietoinen valinta, esimerkiksi kustannussyistä. Yleisesti tarkasteltuna tarve uudelle sylinterille iskee silloin, kun koneessa tai laitteessa on vanha hydraulisylinteri, johon tarvitaan uusi tilalle tai asiakas on rakentamassa uutta tai modernisoimassa vanhaa laitetta.

Tarkentaaksemme syitä uuden sylinterin valmistamiselle, listasimme tähän yleisimpiä syitä sille, miksi asiakkaat ovat tarvinneet yksittäisiä sylintereitä.

1. Taloudelliset syyt: Vaikka pyrimmekin aina kunnostamaan vanhan sylinterin ehjäksi, voi joskus olla niin, ettei vanhan korjaus ole enää taloudellisesti kannattavaa.

• Esimerkiksi, mikäli vanha sylinteri sisältää vanhentuneita tai vaikeasti löydettävissä olevia varaosia ja niiden etsiminen vaatisi kovin suuresti aikaa, voi helpommin saatavilla olevilla, nykyaikaisilla komponenteilla uuden sylinterin rakentaminen olla kannattavampi vaihtoehto. Myös erittäin huonoon kuntoon mennyt sylinteri, jonka sisäiset vauriot ovat huomattavia, saattaa vaatia niin suurta kunnostusta, että tällöin uusi sylinteri on kannattavampi vaihtoehto.


• On myös tapauksia, joissa asiakas haluaa valmistuttaa huollossa olevaa sylinteriä täydellisesti vastaavan tuotteen., esimerkiksi varaosatarkoituksiin. Tällöin huollossa oleva sylinteri mitoitetaan, jonka pohjalta uusi hydraulisylinteri valmistetaan. Varasylinterin myötä asiakkaan tuotantovarmuus kasvaa, koska he voivat esimerkiksi lyhentää tuotantokatkoksia mahdollisen sylinteririkon sattuessa ja toteuttaa huoltoja suunnitellummin, kun varaosa on tarvittaessa saatavilla omasta hyllystä.


• Varaosasylintereiden toimitusaika saattaa olla pitkä, jolloin tuotantokatkos voi venyä ja täten myös taloudellinen menetys kasvaa suureksi. Silloin taloudellisesti kannattavampi vaihtoehto voi olla valmistuttaa sylinteri itse. HL-Hydraulicsin toimitusajat uusille sylintereille ovat erittäin kilpailukykyisiä.

2. Parannellut ominaisuudet – Joskus olemassa olevan sylinterin ominaisuudet eivät täytä tarpeita, jolloin on syytä vaihtaa parempaan.

• Asiakas voi haluta laitteeseensa sylinterin, jonka ominaisuuksia on parannettu jollain tapaa tavalliseen vaihtoehtoon verraten. Tällaisia tarpeita voivat olla esimerkiksi vahvempi rakenne tai helpompi huollettavuus. Joskus asiakas toivoo sylinteriltään myös varmempaa toimintaa, jolloin esimerkiksi karkaistulla varrella varustettu sylinteri voi olla hyvä vaihtoehto. Vanhan sylinterin muokkaaminen tähän tarpeeseen voi tulla yllättävän kalliiksi, joten on erinomainen vaihtoehto lähteä liikkeelle nollasta uuden sylinterin kanssa.


• Joskus asiakas haluaa räätälöidä hydraulisylinterin täysin omien tarpeidensa mukaisesti erilaisilla spesifikaatioilla, kuten lisäantureilla, paremmilla ja kestävämmillä materiaaleilla tai parannelluilla toiminnallisuuksilla. Tällöin uuden sylinterin valmistus mahdollistaa joustavan valmistusprosessin aina suunnittelusta alkaen, jotta vaatimukset voidaan täyttää.

3. Varaosaa ei ole saatavilla – On myös tilanteita, joissa uuden sylinterin valmistus on ainoa vaihtoehto, jotta kone saadaan takaisin toimintakuntoon.

• Aina varaosasylinteriä ei ole saatavilla. Alkuperäinen valmistaja on saattanut lopettaa kyseisen varaosan tekemisen, eivätkä muutkaan valmistajat tarjoa enää kyseistä sylinteriä. Voi myös olla, että kyseistä sylinteriä ei ole ollutkaan saatavana varaosana. Näin saattaa olla esimerkiksi erikoisempien sylintereiden kohdalla.

4. Uusi yksittäinen sylinteri tai sylinterierä on joskus yksinkertaisesti paras ratkaisu:

• Tilanteissa, joissa asiakas on itse suunnittelemassa tai modernisoimassa vanhaa konetta tai laitetta, johon tarvitaan hydraulisylinteri, on luotettavan asiantuntijan apu ja konsultointi usein tarpeen. Tällöin liikkeelle lähdetään asiakkaiden esittämien haluttujen raja-arvojen perusteella puhtaalta pöydältä, ja varmistetaan laitteen hydraulisylinterin tai -sylintereiden luotettava ja turvallinen toiminta asiakkaan toivomalla tavalla.

Kaikki valmistamamme hydraulisylinterit ovat asiakasräätälöityjä. Minkälainen tarve onkaan, etsimme asiakkaan kanssa juuri hänen tai hänen yrityksensä tarpeisiin parhaiten vastaavan ratkaisun.

Yksittäisen sylinterin valmistus, ison sylinterin valmistus

Mitä tällainen sitten maksaa?

Yksittäin valmistettavan hydraulisylinterin hintaan vaikuttaa moni asia, ja jokaiselle projektisylinterille lasketaan aina oma tarjous. Yksiselitteistä hintalappuakaan ei siis ole olemassa, mutta seuraavaksi käymme läpi asiat, jotka lopullisen tuotteen hintaan vaikuttavat-.

Sylinterin koko, joka jo itsessään määrittää sen kuinka paljon materiaaleja lopputuotteen valmistukseen tarvitaan. HL-Hydraulicsin sopimukset laajan kumppaniverkoston kanssa takaavat kilpailukykyiset hinnat, joten ylihintaa materiaaleista ei joudu maksamaan.

Suunnittelu siten, että pyrimme aina valmistusteknisesti edulliseen suunnitteluun. Suunnitteluprosessissa otetaan huomioon muun muassa se, että sylinteriin saadaan standardikokoiset tiivisteet, laakerit ja muut komponentit, mikäli se vain on mahdollista sylinterin käyttötarkoituksen huomioon ottaen.

Sylinterin ominaisuudet ovat suuri osatekijä siinä, mihin hinta lopulta asettuu. Hinta nousee sitä korkeammaksi, mitä erikoisempia materiaaleja (esim. haponkestävä teräs), tai ominaisuuksia (esimerkiksi lineaarianturi, tai muu anturointi) siihen halutaan. Sylinterin ominaisuuksien osalta myös korkeammat pintakäsittelyvaatimukset voivat joskus vaikuttaa hintaan.

Toimitusaika, joka luonnollisestikin menee niin, että mikäli asiakas tarvitsee tavallista huomattavasti nopeamman toimituksen, voi se näkyä hinnassa. Totta kai me HL-Hydraulicsilla pyritään aina nopeaan toimitukseen, ja kumppaniverkostomme mahdollistaakin erittäin hyvät toimitusajat, mutta joskus, mikäli työtä joudutaan tekemään esimerkiksi ylityönä, voi se näkyä hinnassa. Nämä luonnollisestikin infotaan asiakkaalle aina tarjousta tehtäessä, jotta yllätyksiä hinnan suhteen ei pääse sattumaan. Mutta silloin, kun on oikeasti kiire, pyritään auttamaan parhaamme mukaan!

Mitä tulee toimitusaikaan, vaikuttavat siihen suurimmin materiaalien ja ostokomponenttien saatavuus, joka on meillä pääasiallisesti hyvä. Kuitenkin, mikäli asiakas toivoo sylinteriinsä esimerkiksi mitta-antureita tai erilaisia venttiileitä, voivat näissä toimitusajat venyä pitkiksikin.

Kuinka tällainen sylinteri suunnitellaan?

Kun asiakkaalle lähdetään suunnittelemaan sylinteriä, voidaan liikkeelle parista eri lähtökohdasta.

Asiakkaan mallin mukaan sylinteriä voidaan lähteä suunnittelemaan joko piirustuksista tai olemassa olevasta sylinteristä mittaamalla: tähän tarkoin ja tehokkain vaihtoehto on mallintaa sylinteri 3D-skannauksen avulla, joka myös kuuluu HL-Hydraulicsin palveluihin. Kun sylinteri on mallinnettu, voimme rakentaa siitä täysin samanlaisen kopion, tai voimme tehdä sylinteriin asiakkaan haluamia muutoksia. Usein tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi tiivisteiden päivitys nykyaikaisempiin, päätyvaimennusten muuttaminen ja niiden toimintavarmuuden parantaminen, tai heikkojen kohtien, kuten varrensilmien vahvistaminen tai muuten sylinterin rakenteen parantaminen.

Kokonaan HL-Hydraulicsin suunnittelema hydraulisylinteri, joka rakentuu suunnittelupöydällämme asiakkaan antamien speksien mukaan. Tarvitsemme asiakkaalta muun muassa sylinterin ulkomitat sekä asennusmitan, iskunpituuden ja liikenopeuden, sylinterin voimantuottovaatimukset sekä tarkemmat toiveet materiaalien suhteen ja tiedot käyttöympäristön lämpötilasta. Pääsemme liikkeelle myös erittäin vähäisillä tiedoilla, koska kokemusta meidän suunnittelupöydän äärestä löytyy hyvän verran ja hyödynnämme hyväksi havaittuja ratkaisuja eri käyttötarkoituksiin. Suunnitelma hyväksytetään luonnollisesti aina asiakkaalla ennen kuin valmistuksessa lähdetään etenemään.

Tässä pieni katsaus yksittäisen hydraulisylinterin tai pienen hydraulisylinterierän valmistukseen meillä. Miten on, onko sinulla tarvetta uudelle varaosasylinterille, tai vaikkapa omaan projektiin tulevalle sylinterille? Mikäli on, jätä yhteydenottopyyntö alla tai listaa vaikka jo valmiiksi tarvitsemasi sylinterin perustiedot. Me palaamme asiaan pikimmiten!

Näytä kaikki artikkelit

Phone

Hämeenlinna:

03 345 43 20

Vuorela:

017 265 7090