Viisi syytä, miksi hydraulisylinteri täytyy huoltaa säännöllisesti

Hydraulisylinteri joutuu käytössä kovalle koetukselle, sillä sitä käytetään vaativissa olosuhteissa, kuten kaivoksilla. Raskaiden kuormien siirtäminen, lika ja mahdolliset kolaukset altistavat hydraulisylinterin tiivisteet ja koko sylinterin vaurioille. Tämän vuoksi hydraulisylinterin tiivisteiden vaihto ja sylinterin säännöllinen huolto on erittäin tärkeää. Käytössä olevan hydraulisylinterin kunnostus ja huolto pidentävät sen käyttöikää.

Se kuinka usein hydraulisylinterin kunnostus täytyy tehdä, riippuu paljolti siitä, millaisissa olosuhteissa ja millaisella kuormituksella sylinteriä käytetään. Mitä vaativammat olosuhteet, sen useammin huolto on hyvä suorittaa. Säännöllinen hydraulisylinterin huolto tuo mukanaan myös monia muita etuja, jotka esittelemme tässä kirjoituksessa. Suositus on noudattaa laitevalmistajan määräämiä huoltovälejä, jotka ilmoitetaan tuntimääräisenä. Huolto kannattaa tehdä, vaikka sylinterissä ei olisikaan havaittavissa mitään vaurioita.

Säännöllinen hydraulisylinterihuolto

1. Vähentää turvallisuusriskejä

Vaikka hydraulisylinterin kuntoa tarkastetaan säännöllisesti samassa yhteydessä kuin työkoneiden, ei turvallisuuteen voi koskaan panostaa liikaa. Vaaratilanteita voi syntyä, jos hydraulisylinterin avulla siirretään suuria kuormia, eikä huoltojen laiminlyömisen takia huomattaisi sylinterin nostokykyyn vaikuttavia vaurioita. Työturvallisuuden ja myös muiden ihmisten turvallisuuden vuoksi, säännölliset huollot kannattavat.

2. Pidentää sylinterin käyttöikää

Säännöllinen hydraulisylinterin huolto pidentää sylinterin käyttöikää. Samalla se ehkäisee suurempien vaurioiden ja korjaustoimenpiteiden syntyä. Huoltojen säännöllisyys tekee siitä myös helppoaa ja nopeaa. Suurten vaurioiden korjaaminen on aina työläämpää.

3. Säästää rahaa

Säännölliset huollot ennaltaehkäisevät suurien vaurioiden syntyä. Näin ne pitävät myös huolen siitä, etteivät korjauksen kustannukset nouse suuriksi. Vaikka toisin saattaisi luulla, säännöllinen hydraulisylinterin huolto tulee usein halvemmaksi, kuin huoltovälien mahdollisimman pitkäksi venyttäminen.

4. On ekologista

Ekologinen vaihtoehto on huoltaa vanhaa hydraulisylinteriä tasaisin väliajoin. Näin se kestää pidempään kuin silloin, jos huoltoväliä venyttäisi mahdollisimman pitkäksi.

5. Takaa sujuvan työskentelyn

Kun hydraulisylinterit ovat kunnossa ja asianmukainen huolto tapahtuu säännöllisesti, työskentelyyn ei tule taukoa yllättävien huoltojen takia. Yllättävien vaurioiden huolto kestää käytännössä aina kauemmin kuin rutiinihuolto.

Mikäli hydraulisylinteri vaurioituu pahasti kesken urakkatyön, voi siitä seurata ylimääräistä stressiä ja kiirettä. Pahimmillaan työ voi viivästyä. Siksi on järkevämpää suorittaa huollot ja sylinterien kuntotarkastukset tasaisesti, jolloin niihin ehtii varautua myös etukäteen.

Näytä kaikki artikkelit

Phone

Hämeenlinna:

03 345 43 20

Vuorela:

017 265 7090