Turvallinen työskentely: hydraulisylinterin voiman huomioiminen

Hydraulisylintereitä käytetään monissa erilaisissa koneissa, kuten esimerkiksi kaivoskoneissa ja nostureissa. Sylinteri on ennen kaikkea tarkoitettu voiman ja liikkeen tuottamiseen. Työskennellessä on erityisen tärkeää huomioida hydraulisylinterin nopeus ja voima, jotta työskentely olisi turvallista.

Hydraulisylinterin mitat sekä järjestelmän paine vaikuttavat sen voimantuottokykyyn. Silti aivan pienikin, noin banaanin kokoinen sylinteri, tuottaa 180 bar järjestelmäpaineella 900 kilon voiman. Suurilla, esimerkiksi metrin halkaisijaltaan olevalla sylinterillä saadaan tuotettua samalla järjestelmäpaineella 1441 tuhannen kilon nostovoiman. Kun on kyse näin suurista voimista, turvallisuuteen ja työskentelytapoihin on kiinnitettävä erityisen hyvää huomiota.

Hydraulisylinterin voima ja huomioitavat asiat

Koneiden ja sylinterin kunnossapito

Sylintereitä käytetään pääasiallisesti työkoneissa ja tuotantolinjoissa. Niiden tehtävänä on nostaa ja siirtää raskaita kuormia, joten on erityisen tärkeää, että työkoneet toimivat oikein, jotta raskaat kuormat eivät pääse kaatumaan tai putoamaan. Jos esimerkiksi nosturin tukijalassa on naarmuja ja tiivisteet eivät pidä, sylinteri saattaa pettää ja nosturi voi kaatua. Raskaiden kuormien myötä vahingot voivat olla vakavia. Tämän vuoksi hydraulisylinterin kunnostus ja huolto ovat erittäin tärkeitä osa-alueita turvallisessa työskentelyssä ja hydraulisylinterin voiman tiedostaminen luo edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Erityinen tarkkaavaisuus

Raskaiden työkoneiden ja voimakkaiden sylintereiden kanssa työskennellessä ei voi koskaan olla liian tarkkaavainen. Kun kiinnität sylinteriä työkoneeseen, varmista etteivät esimerkiksi sormet tai vaatteet jää puristuksiin. Muista huomioida aina myös työtoverisi turvallisuus. Huomioithan, että sylinterin irrotuksessa on aina käytettävä nostoapuvälinettä, sillä sylinterin omat massat ovat usein suuria. Karrikoidusti, jos olet ottamassa sylinteriä tai kauhaa irti, muista pitää se hyvin tuettuna, ettei mikään pääse romahtamaan niskaan tai varpaille.

Mikäli olet epävarma jostakin asiasta, esimerkiksi sylinterin tai työkoneen toimivuudesta, on parempi aina varmistaa tilanne ennen työskentelyn aloittamista.

Turvaväli ja turhien riskien välttäminen

Vältä turhia riskejä työskennellessäsi – älä mene esimerkiksi kaivinkoneen tai metsäkoneen puomin alle tai pois kuljettajan näköpiiristä.

Riittävän turvaetäisyyden pitäminen on myös tärkeää. Usein työkoneissa on määritelty tietyt työskentelyalueet, joita tulee noudattaa. Nostureissa saattaa olla esimerkiksi 10-40 metrin turvasektori – sen lähemmäs ei ole suositeltavaa mennä. Myös työtä tekevän kaivinkoneen turvaetäisyyttä tulee kunnioittaa, sillä suurilla voimilla kaivettaessa irtokivien sinkoutuminen on mahdollista.

Liittimet ja letkut

Työskennellessä on huomioitava, että korkea järjestelmäpaine on myös liittimien ja letkujen sisällä, sillä niiden tehtävä on siirtää hydrauliöljy sylinterin sisään. Ajan myötä letkuihin saattaa tulla naarmuja ja halkeamia, joiden kautta saattaa suihkuta öljyä. Kovan paineen takia, öljy voi suihkuta todella pistävästi ja saattaa mennä jopa ihon läpi.

Edellä mainitun tilanteen välttämiseksi, letkuston kunto täytyy tarkistaa säännöllisesti ja tehdä tarvittaessa vaadittavat huoltotoimenpiteet. Vanhat letkut täytyy myös pitää mutkalla puomiston mukaisesti, eikä niitä saa mennä nykimään käytön aikana.

Huolellinen perehdytys

Perehdytys ja koulutus ovat avainasemassa turvallisessa työskentelyssä. Jokaisen henkilön, joka työskentelee hydraulisylintereiden ja työkoneiden kanssa, täytyy tietää miten laite toimii ja mitkä asiat vaikuttavat sen toimivuuteen. Työntekijöiden on oltava myös tietoisia riskeistä ja siitä, miten niitä voidaan välttää. 

Näytä kaikki artikkelit

Phone

Hämeenlinna:

03 345 43 20

Vuorela:

017 265 7090