Hydraulisylintereiden laakerit

Tässä blogitekstissä tutustutaan hydraulisylintereiden huoltopisteellä vastaan tuleviin nivellaakerityyppeihin ja käydään läpi muutamia laakereiden asennuksessa ja irrotuksessa huomioitavia perusasioita.

Nivellaakereiden tehtävänä on mahdollistaa sylintereiden ”elämisvara” ja vähentää kitkaa siinä tapauksessa, jos sylinteriin kohdistuvan voiman suunta muuttuu. Sylintereissä käytetään monesti laakereita varren silmässä sekä putken silmässä.

Laakereiden vauriot ja ennaltaehkäiseminen

Säännöllinen laakereiden rasvaus on erittäin tärkein hoitotoimenpide sylintereiden kunnossapidossa. Rasvauksella voi pidentää monesti sylinterin irrotusväliä koneesta sekä ennaltaehkäistä laakeripesien kulumisia. Mikäli laakeria ei rasvata, kitka voi kuluttaa laakeripesän tai tapin vaihtokuntoon. Rasva pitää myös mahdollisen lian ja pölyn paremmin poissa laakeripesistä. Kulumien ja jumittumien lisäksi laakereihin tulee eriasteisia mekaanisia vikoja johtuen ulkoisista iskuista.

Yleisimmät nivellaakerityypit ja materiaalit

Hydraulisylintereitä huoltaessa tulee vastaan pääasiassa peruslaakereita (DO) sekä suojattuja laakereita (2RS). Suojattu laakeri pitää lian paremmin pois laakerin sisältä ja soveltuu vaativampiin käyttöympäristöihin. Tämän lisäksi vastaan tulee lähes päivittäin leveämmällä sisäkoolilla olevia laakerimalleja (FO ja HO), joita usein kutsutaan ”mullinsilmiksi”. Leveämmän sisäkoolin laakerit mahdollistavat sylinterin laajemman liikealueen. Standardimateriaalin lisäksi laakereissa käytetään ruostumattomia, haponkestäviä sekä alumiinipronssilaakereita. Laakerityyppi onkin valittava aina vastaamaan käyttöympäristön vaatimuksia.

Laakerin tarkastus ja irroitus

Laakereiden tarkastuksessa käydään läpi laakereiden yleinen kunto, liike ja väljykset. Laakerit tarkastetaan päällisin puolin, että niissä ei näy esimerkiksi halkeamia. Laakereiden liike tulee olla herkkää ja laakereissa ei saa olla pitkittäis- tai poikittaissuuntaista väljystä suhteessa laakeripesään.

Laakeria irrotettaessa tulee ensin tarkastaa sen lukitustapa. Yleisimmät lukitustavat ovat seger- lukkorengas sekä pistämällä lukitseminen. Tämän lisäksi tulee aika ajoin vastaan pulttikehällä lukittuja nivellaakereita. Segerin irrottaminen tapahtuu käyttämällä pihtejä. Monesti varmistinrenkaat ovat jämäkästi kiinni, joten apuna joutuu käyttämään ruuvimeisseliä tai muuta apuvälinettä.

Laakeri painetaan pesästä pois painamalla oikeankokoisella holkilla. Huomioithan, että holkki ei saa painaa laakerin sisäkoolia (eli pyörivää silmäosaa). Mikäli laakeria lähdetään painamaan silmäosasta, laakerin ulkokooli laajenee ja ottaa kiinni laakeripesään. Laakeri on tällöin huomattavasti tiukempi irrottaessa ja saattaa vaurioitua.

Usein laakerissa on merkintä, josta pääsee kiinni laakerin malliin ja kokoluokkaan tai vaihtoehtoisesti uusi laakeri on etsittävä mittaamalla halkaisijat ja leveydet.

Laakerin asentaminen paikalleen

Liitoskohta on laakerin ulkokoolin heikoin kohta. Kulutuskestävyyden parantamiseksi laakeria asentaessa kannattaa ottaa huomioon laakerin oikea asennussuunta. Liitoskohta tulee asettaa 90 º kulmassa varteen nähden. Mikäli liitoskohta asennettaisiin varren myötäisesti, jatkuva rasitus kohdistuu liitoskohtaan ja ajan saatossa ulkokooli saattaa haljeta liitoskohdasta.

Laakeri painetaan pesään käyttämällä oikean kokoista laakerinpainintyökalua. Laakerin painamisessa laakeripesään kannattaa jälleen huomioida, että painamisen voima kohdistuu ulkokooliin, jolloin laakeri säilyy ehjänä asennuksen ajan.

Kun laakeri on saatu painettua paikalleen, lukitaan laakeri paikalleen asettamalla Seger-lukiterengas tai lyömällä laakeripesään reunoille lukitepisteet. Seger-lukitetta asetettaessa on huomioitava, että lukiterengas ”napsahtaa” omaan uraansa. Lukitepisteet tulee lyödä tarpeeksi lähelle reunaa, jolloin pisteen reuna muodostaa kauluksen, joka estää laakerin irtoamisen pesästä. Pisteitä kannattaa lyödä yleensä vähintään 3 kpl eri puolille silmää.

Testaa, että laakerin liike on tasainen, eikä laakeri ahdista. Ennen sylinterin käyttöönottoa, muista rasvata laakeri. Kun jatkat säännöllistä rasvausta huoltojen yhteydessä, pidät sylinterit käyttökunnossa pidempään.

Kiitokset blogiteksti lukemisesta. Mikäli sinulla jäi kysyttävää laakereista tai laakereiden asennuksesta, ota yhteyttä, autamme mielellämme.

Näytä kaikki artikkelit

Phone

Hämeenlinna:

03 345 43 20

Vuorela:

017 265 7090