Asiakastarina: Tapojärvi Oy

Tapojärvi Oy on kansainvälinen kaivos- ja tehdaspalveluiden tarjoaja, joka ei esittelyitä kaipaa. Lähes 70 vuoden aikana yhden miehen kuljetuspalveluita tuottavasta yrityksestä on kasvanut kansainvälinen yhtiö, jota johtaa nyt jo kolmas sukupolvi.

Yrityksen vahva tahto, toteutuskyky, uteliaisuus ja rohkeus kohdata haasteita pitää yrityksen liikkeessä. Tapojärvi on yhtiö, joka aina etsii uusia mahdollisuuksia ja haluaa pysyä kehityksen aallon harjalla. Tapojärven tavoitteena on olla teollisen kiertotalouden johtava yhtiö vuoteen 2035 mennessä ja Hydroline tukee Tapojärveä tavoitteen saavuttamiseksi. Vaikka Tapojärven haasteet ja toimintatavat poikkeavat Hydrolinesta, silti molempia yrityksiä yhdistää intohimo tarjota asiakkailleen laadukkaita ratkaisuja.

Haasteet

Tapojärvellä on mittava mobiilikalusto kaivos- ja tehdaspalvelujen tuottamiseen. Koneet työskentelevät usein ankarissa olosuhteissa sekä maan alla että avolouhoksissa. Työ on vaativaa ja haastavaa. Koneet käyvät vuorokauden ympäri ja liikkuvat olosuhteissa, joissa aiheutuu monenlaista laitekulumista ja rikkoontumisia. Äkilliset häiriöt koneissa voivat pahimmassa tapauksessa johtaa suuriin turvallisuusriskeihin. Erilaiset odottamattomat häiriöt johtavat usein myös työn pysähtymiseen, ja siitä voi aiheutua taloudellisia tappioita. Siksi Tapojärvi etsii koko ajan uusia ratkaisuita, joiden avulla tuotantotyöstä saataisiin entistä turvallisempaa, tehokkaampaa ja taloudellisempaa.

Miksi HL Hydraulics?

Tapojärven palvelutuotannossa työntekijöiden turvallisuus ja koneiden toimivuus ovat keskeisiä tuotannon tehokkuuden mittareita. Nykyään koneissa on sisäänrakennetut järjestelmät, jotka kertovat koneen sijainnin ja sen suorituskyvyn. Sisäänrakennetut järjestelmät eivät kuitenkaan yksistään riitä, sillä useimpien mekaanisten laitteiden rakenteet ovat monimutkaisia. Tapojärvi on käyttänyt alkuperäisten laitevalmistajien ja muiden valmistajien järjestelmiä erilaisten hälytysten ja tietojen seurantaan. Lisäksi heillä on oma järjestelmä, jonka kautta prosessoidaan eri lähteistä saatavaa dataa. Tapojärvi myös tutkii järjestelmää, joka voi tarkasti havainnoida koneen todellista rasitusta ja selvittää mahdollisen häiriön syyn. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi koneisiin on asennettu kunnonvalvontajärjestelmät.

HL Hydraulics ja Tapojärvi ovat tehneet yhteistyötä vuosia HL Hydraulicsin hydraulisylintereiden huoltopalvelun sekä Hydroline Oy:n kautta; Hydroline on Suomen johtava hydraulisylinterivalmista, jonka erillinen liiketoimintayksikkö HL Hydraulics syksyyn 2023 saakka oli. Koska alla oli jo aiempi vuosien mittainen kumppanuus, myös laajempi yhteistyö oli luonnollista.

Kuinka HL Hydraulics ja Hydroline auttoivat Tapojärveä?

Kun HL Hydraulics, Hydroline ja Tapojärvi olivat keskustelleet ratkaisevista tekijöistä, oli aika ottaa LEO käyttöön. LEO kertoo kaiken tarvittavan tiedon laitteiden ja koneiden sylintereistä. LEO:n avulla sylintereiden ja koneiden käytöstä pystytään analysoimaan reaaliajassa.

LEO:n kokeilussa alettiin etsiä ratkaisua maan alla käytettäviin kuormaajien sylintereihin, joissa vaurion oletettiin johtuvan korkeasta paineesta. Myöhemmin otettiin käyttöön laajempi palautejärjestelmä koneenkäyttäjille.

“LEO antaa palautetta suoraan käyttäjille. Se analysoi pitkän ajan tapahtumia ja yhdistää ne muista lähteistä saatuihin tietoihin, kuten tuotantoarvoihin. Tämä pidentää sylinterin käyttöikää sen sijaan, että vain tietäisi, milloin se rikkoutuu,” Projekti-insinööri Saku Puhakka sanoo ja jatkaa:

”LEO:n tärkein ominaisuus on sen välitön palaute koneenkäyttäjille. Tämä ei ainoastaan kouluta kuljettajia koneen oikeanlaiseen käyttöön, vaan se myös auttaa arvioimaan käyttäjän suorituskykyä jo työvuoron aikana eikä vasta viikkojen tai kuukausien kuluttua”.

LEO tarjoaa käyttäjälleen kokonaisvaltaisesti optimoidun ja kätevän ratkaisun niin koneen käytön aikaiseen seurantaan kuin myös pidemmällä tähtäimellä kerättävään tietoon koneesta. Loppuasiakkaalle ja laitevalmistajalle LEOsta on muitakin huomattavia etuja, joihin lukeutuvat muun muassa

– laitteen hydraulisylintereiden elinkaaren seuranta
– kokonaisvaltainen vianetsintä ja ongelmien ennakointi
– turvallisuustekijöiden tunnistaminen
– optimoitu prosessi ja koneen käyttö
– kokonaistyömäärän ja tehokkuuden seuranta
– ennakoitava ja optimoitu huolto.


Tapojärvelle LEO:n kanssa ratkaistava haaste on oppia tiedostamaan koneiden raja-arvot, jotta käyttäjät voivat välttää haitallisia ääriliikkeitä ja pysyä turvallisella käyttöalueella sekä vähentää suunnittelemattomia huoltokatkoja.

Näytä kaikki artikkelit

Phone

Hämeenlinna:

03 345 43 20

Vuorela:

017 265 7090